Electron si microscop de lumina

În prezent, metalurgia este un domeniu care contureazã nu numai procesele de formare a plasticului și turnãtoria, ci examineazã și structurile din clasa macro. În prezent, cercetarea pe microscoape metalografice este de obicei mutatã.

Microscopia este o parte care a apãrut cu câteva sute de ani în urmã. Și doar relativ tineri dintr-un alt tip de microscop au fost utilizați în metalurgie. Aceste zile sunt necesare atunci când lucrați cu articole de inginerie. Deja pe teren, microscoapele metalografice sunt cele mai ușor de utilizat, care se ocupã, printre altele, de cãutarea defectelor metalice sau a descoperirilor lor. Astfel, existã o tehnologie de imagine care este instalatã pe mostre opace. Microscoapele metalografice includ, printre altele, microscoapele electronice, care permit analiza structurii la etapa atomicã și microscoapele luminoase, care prezintã o mãrire mai micã. Observațiile efectuate cu ajutorul acestor dispozitive sunt foarte importante, deoarece, datoritã acestui fapt, suntem capabili sã gãsim un alt tip de microfracturi în mãrfuri sau la începuturile lor. De asemenea, este posibil sã se calculeze contribuția de fazã și, de asemenea, sã se determine fazele exacte. Datoritã acestui fapt, putem și estima cantitatea și modul de includeri, precum și multe noi componente importante din articolul de vedere metalurgicã. De exemplu, observațiile microscopice adesea ale materialului nou creat vor permite o observație specificã a structurii materiale, datoritã cãreia în perspectivã putem preveni multe defecte nedorite.

Utilizarea microscoapelor metalografice este importantã, deoarece datoritã acestui fapt putem detecta cu ușurințã defectele materiale. Cu toate acestea, meritã sã ne amintim cã manipularea acestui tip de mobilier este periculoasã. Din aceste motive, testele trebuie efectuate numai de cãtre persoane calificate.