Circulatia marfurilor in uniunea europeana

Directiva ATEX este denumirea obișnuitã a directivei Uniunii Europene, care armonizeazã reglementãrile privind cerințele pentru produsele aprobate pentru utilizare în zonele expuse riscului de explozie. Acest lucru promoveazã în mod semnificativ fluxul de bunuri între toate statele membre, deoarece, dupã cum știm, fluxul liber de materiale este același cu cele mai importante ipoteze ale comunitãții europene.

În Polonia, ATEX a fost descris în Legea ministrului rolurilor în gândirea cerințelor minime pentru uneltele și sistemele de protecție destinate acestui scop în atmosfere potențial explozive, precum și pentru materialele și produsele derivate din publicitate (Directiva ATEX 94/9 / CE.În principiu, nivelurile și procedurile de securitate necesare trebuie sã fie definite în sistemul detaliat, în funcție de locul unde acesta va fi acceptat. Cu toate acestea, trebuie reamintit faptul cã, în plus fațã de cerințele directivei ATEX, fiecare produs trebuie, de asemenea, sã respecte liniile directoare care decurg din alte acte valide privind o anumitã alegere și sã ia certificatele cerute de lege.Principalul mediu în care se abordeazã regula este minele, în special subteranul, expuse la originea metanului și / sau a prafului de cãrbune. Alte zone vulnerabile includ fabrici chimice, centrale electrice, uzine de ciment, instalații de prelucrare a lemnului și a materialelor plastice. Clasificarea spațiului ca zonã de pericol de explozie este determinatã de prezența concentrațiilor explozive în aer și de frecvența jocului. Un produs care nu primește un certificat trebuie retras imediat de pe piațã. Aceasta este, mai presus de toate, siguranța persoanelor care deservește și reducerea pierderilor legate de evenimente rele. Datoritã design-ului bun al tuturor construcțiilor și accesoriilor, puteți minimiza riscul de explozie la un anumit loc de muncã practic nimic.Organismele de certificare pentru produsele din Polonia sunt: UDT-CERT, ITG KOMAG, Institutul Central Minier, Experimental Mine "Barbara" Miko³ów și OBAC - Centrul de testare a certificãrii și certificãrii Sp. z o.o. cu capitala din Gliwice.În plus fațã de Uniunea Europeanã, se aplicã standardele de certificare IECEx, ale cãror informații principale sunt armonizate cu informațiile ATEX. În piața comunitãții europene certificarea IECEx nu este doritã.